ข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา


ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626