ผลการดำเนินงาน

27 เมษายน 2565 08:49
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน)

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626