นายพิษณุพล ช่างประดับ
( นายก อบต. )
094-9966989


ประกาศรับสมัคร

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานการประชุม
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

สำนักปลัดอบต
กองช่าง
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขณะนี้ไม่มีรายการในขณะนี้

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626