เอกสารบริการประชาชน

สำนักปลัดอบต
22 มิถุนายน 2560
แบบฟร์อมการรับเรื่องร้องเรียน
22 มิถุนายน 2560
แบบสอบสวนเหตุรำคาญ
กองช่าง
16 สิงหาคม 2556
ขออนุญาตใช้น้ำประปา เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องรอนาน สามารถปริ้นแล้วนำเอกสารมายื่นขออนุญาตใช้ได้เลย

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626