หน่วยตรวจสอบภายใน

สถานที่ตั้ง
: อบต.อู่ตะเภา
โทรศัพท์
: 056-410626
โทรสาร
: 056-410626

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626