การติดต่อ


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ที่ตั้ง 056-410626
โทรสาร 056-410626
อีเมลล์ autapao.info@gmail.comช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626