คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา จ.ชัยนาท

คณะผู้บริหาร

นายอุทิศ โทสันทัด
( ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. )
โทรศัพท์ 089-8590084

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626