การกำหนดราคากลาง

7 พฤศจิกายน 2565 13:23
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมผิมจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายนายแทน บัวกรอง (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
ไพล์เอกสาร : FL2211070129342915.pdf

ช่องทางติดต่ออื่นๆ
หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทร : 056-410626 โทรสาร : 056-410626